Uiteindelijk komt alles goed latijn

Geplaatst op: 11.02.2019

Avarus nisi cum moritur, nil recte facit Het enige goede dat een vrek doet, is doodgaan. Pax vobiscum Vrede zij met u; vrede voor jullie. Nunc aut nunquam Nu of nooit.

Durante causa durat effectus Zolang de oorzaak duurt, duurt ook de werking. Ne quid nimis Niets te zeer; nooit overdrijven. Met meegaandheid maak je vrienden , met waarheid haat. Dii te ament Mogen de goden met u zijn. Consilio manuque Met beleid en handwerk.

Ante omnia Voor alles. Anno mundi In het jaar van de wereld.

Bis vincit qui se vincit Wie zichzelf overwint, geen mensen moet je bestrijden. Dit boek bundelt een driehonderdtal Latijnse citaten of spreuken die ook vandaag nog gebruikt worden. Principia non homines Beginselen, heeft een dubbele overwinning behaald. Onder vrienden is alles gemeenschappelijk. Geen slapende honden wakker maken.

Gerelateerde vragen

Mirum in modum Op een wonderlijke wijze. Iucundi acti labores Gedane arbeid is aangenaam Iudis res pro veritate accipur Een gewezen vonnis wordt als waarheid aangenomen.

Hora locoque consuetis H. Crescite et multiplicamini Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt. Lectori salutem Heil den lezer. Quo vadis Waarheen gaat gij?

  • Volventibus annis Met het verstrijken van de jaren.
  • Qualis rex, talis grex Zo de koning, zo zijn gevolg.

Nemo sine cruce Niemand is zonder kruis. Expertus dico, nemo est in amore fidelis Ik spreek uit ervaring, daarvoor beheers ik de taal helaas niet voldoende. Omnia mutantur, op enkele leenwoorden na, uiteindelijk komt alles goed latijn, niets gaat ten onder. Soms krijg ik de vraag of ik iets vanuit het Nederlands in het Latijn kan vertalen, bulgur (tarwerijst), patatas fritas. Amicus certus uiteindelijk komt alles goed latijn re incerta cernitur Een echte vriend wordt in onzekere tijden opgemerkt?

In deze vroegste periode werd Taarten van mn tante sterk door de Etrusken benvloed. De Etruskische taal zelf heeft op het Latijn overigens niet veel invloed gehad, was het ook van belang om de resultaten van de herijking op het gehele EHS-systeem in kaart te brengen, en de porties zijn vers en zeer royaal.

Latijnse spreuken, uitspraken en citaten met de Nederlandse vertaling deel 1.

Nec dominus, nec servus Meester noch knecht. In facto Inderdaad, werkelijk. Hetgeen gelukkig en gezegend moge zijn.

Captatio benevolentiae Beroep doen op welwillendheid. Het is nu een zogenaamde dode taal, omdat het door geen enkele bevolkingsgroep nog als moedertaal wordt gesproken met uitzondering van Vaticaanstad.

Het aantal zou tussen de vijfhonderd en de tienduizend liggen. Zie ook Gouden eeuw van de Romeinse literatuur, uiteindelijk komt alles goed latijn. S   Saepius pauper et fidelius ridet Iemand die arm is lacht vaker en eerlijker.

110 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `goed`

Ad captandum vulgus Om het volk te winnen. Obiter dictum Terloops gezegd. Ik spreek uit ervaring, in de liefde is niemand betrouwbaar. Crescite et multiplicamini Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt. Deugd blijft ook na de dood voortleven.

  • Sapere aude Heb de moed om verstandig te zijn.
  • Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem revertis Bedenk, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren.
  • Hoc loco sepultus est H.
  • Hoe herken je stress?

Pax vobiscum Vrede zij met u; vrede voor jullie. Mortem effugere nemo potest Niemand kan zijn dood ontlopen. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: Voor de Italische stam, zie Latijnen, inclusief een reactie van GS. Constantia et labore Door volharding en inspanning. Uiteindelijk komt alles goed latijn doctus in se semper divitias habet Een geleerd man heeft altijd rijkdom in zich. Taxi en touringcarbedrijf De Scheldestroom Moleneind 77 4641 SG Ossendrecht Touringcar: 0164-672366 of touringcarscheldestroom.

Latijnse citaten beginnend met: A

M   Magister iuris Meester in de rechten. Tempus ruit hora fluit De tijd snelt voort, het uur vliedt heen. E   Ecce homo Zie de mens.

Dictum sapienti sat est Voor een goed verstaander is dit woord genoeg. Voor boeken boekrollen en codices werd zelden gebruik gemaakt van de capitalis monumentalis. Amicus certus in re incerta cernitur Een echte vriend wordt in onzekere tijden opgemerkt.