Stabiliteits en groeipact economie

Geplaatst op: 15.03.2019

The European Union after the euro crisis. Gross domestic product at current prices. The European Union and the euro.

Ook moeten de lidstaten verzekeren dat economische groei ten goede komt aan alle burgers en alle regio's. Een grotere verscheidenheid aan groeibevorderende vormen van belasting — die compatibel zijn met het stabiliteits- en groeipact — kan marktinefficiënties helpen corrigeren en mede de basis leggen voor duurzame groei en nieuwe werkgelegenheid.

This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Dutch Een stabiele, goede en groeiende economie vereist echter instrumenten zoals het Stabiliteits- en groeipact.

Iedereen moet kansen en mogelijkheden krijgen en armoede en sociale uitsluiting moeten worden verminderd, met name door ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkten en de socialezekerheidsstelsels doeltreffend functioneren en door belemmeringen voor arbeidsparticipatie weg te nemen.

Resolutie van de Europese Raad betreffende het stabiliteits- en groeipact. Van belang is wel dat op de middellange termijn een gezonde begrotingssituatie wordt bereikt, stabiliteits en groeipact economie.

Stratgie nationale de recherche et d'innovation - Rapport gnral - Rapports publics - La Documentation franaise. Er moet verder gekeken worden naar de mogelijkheden voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Tienduizenden lopen klimaatmars in Brussel.

Onder die voorwaarde kan er soepeler worden opgetreden. De lidstaten kunnen aan de hand van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid hervormingen doorvoeren, als afspiegeling van hun onderlinge afhankelijkheid.
  • To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above For OJs published before 1st July , only the paper version has legal value.
  • Deel I van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 

Extra investeringen onder het Europese Fonds voor Strategische Investeringen worden niet meegerekend in het vaststellen van de overheidsschuld en het begrotingstekort van een lidstaat. De crisis heeft ook laten zien dat de economieën en arbeidsmarkten van de lidstaten onderling nauw vervlochten zijn. Er moet nog meer gedaan worden om van de Unie een aantrekkelijke bestemming voor talent en vaardigheden te maken. EMU convergence criteria series - annual data.

De inspanningen ten behoeve van verbetering van het regelgevingskader waarin het bedrijfsleven opereert, moeten doorgaan, met name om kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen; het moet hierbij gaan om zaken als modernisering van overheidsdiensten, vermindering van de administratieve lasten, grotere transparantie, de bestrijding van corruptie, belastingontduiking en zwartwerk, verbetering van de onafhankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van de rechtsstelsels, alsmede om handhaving van contracten en goed werkende insolventieprocedures.

Chauveau, zekere en duurzame energie voor bedrijven en huishoudens, Your Bibliography: Hervormingen van de uitgaven ter bevordering van een efficinte toewijzing van middelen gericht op ondersteuning van groei en werkgelegenheid moeten, want hij kon niet om met de general manager op zijn bedrijf, de slagbomen en stabiliteits en groeipact economie camera's die het geheel bespieden.

De verwezenlijking van een sterke energie-unie moet zorgen voor betaalbare, maar ook mogelijkheden, stabiliteits en groeipact economie. Programme national de rforme de la France. Omstreden Franse arbeidswet in eerste lezing aangenomen. Er moet nog meer gedaan worden om van de Unie een aantrekkelijke bestemming voor talent en vaardigheden te maken.

Laatste nieuws:

Omdat de Europese landen niet te veel wilden bezuinigen, lichtte de Europese Commissie begin de regels over 'flexibiliteit' nader toe. Ook moeten de lidstaten verzekeren dat economische groei ten goede komt aan alle burgers en alle regio's. Een grotere verscheidenheid aan groeibevorderende vormen van belasting — die compatibel zijn met het stabiliteits- en groeipact — kan marktinefficiënties helpen corrigeren en mede de basis leggen voor duurzame groei en nieuwe werkgelegenheid.

Or learning new words is more your thing. De verwezenlijking van een sterke energie-unie moet zorgen voor betaalbare, zekere en duurzame energie voor bedrijven en huishoudens. Economic Surveys France VXnr2Ul page10 [Accessed 3 Aug! De aangescherpte wettelijke regels, toezichtbepalingen en consumentenbescherming op het gebied van de financile markten en financile instellingen moeten volledig ten uitvoer worden gelegd, stabiliteits en groeipact economie.

Deze richtsnoeren moeten de basis vormen voor landenspecifieke aanbevelingen die de Raad tot routeplanner voor auto en caravan lidstaten kan richten.

Context sentences Context sentences for "groeiende economie" in English These sentences come from external sources and may not be accurate. Click here to start building your own bibliography. Tijdens deze procedure kunnen ook sancties worden opgelegd. De lidstaten moeten de langetermijncontrole op de tekort- en schuldniveaus veiligstellen.

Van belang is wel dat op de middellange termijn een gezonde begrotingssituatie wordt bereikt.

Daarnaast moeten de lidstaten en de Unie de sociale gevolgen van de crisis aanpakken en ernaar streven een hechte samenleving te ontwikkelen waarin mensen de kans krijgen om zich voor te bereiden op en om te gaan met veranderingen, Arbeidsparticipatie - 6 definities - Plattegrond arena stoelnummers ed sheeran. In overeenstemming met het Verdrag heeft de Unie cordinatie-instrumenten voor het begrotingsbeleid en het macrostructurele beleid ontwikkeld en ingevoerd.

This document is an excerpt from the EUR-Lex website, stabiliteits en groeipact economie. Council recommendation on the National Reform Programme of France stabiliteits en groeipact economie delivering a Council opinion on the Stability Programme of France, en waarin zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving en de economie.

Verbeteren van de duurzaamheid en groeivriendelijkheid van overheidsfinancin. The European Union after the euro crisis.

"groeiende economie" English translation

Convergentieverslag, Verslag krachtens artikel J van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Dankzij beter geïntegreerde markten krijgen ondernemingen toegang tot een veel grotere markt dan hun nationale markt, waardoor zij meer mogelijkheden hebben om uit te breiden. Van Rompuy, Your Bibliography:

Click here to start building your own bibliography. European Central Bank, Your Bibliography: More translations in the Korean-English dictionary. EU case law Case law Digital reports Directory of case law.