Wat is een referendum wikipedia

Geplaatst op: 21.01.2019

Elections by country Close elections Most recent Next general elections. Daarbij raadplegen zij onder andere diverse maatschappelijke groeperingen, bedrijven en andere betrokkenen. The last provincial plebiscite was held to determine if Islanders were in favour of a fixed link to the mainland.

Soms moest wel eerst een eed worden afgelegd, waaruit de revolutionaire gezindheid van de kiezer moest blijken. Alle inwoners ouder dan 16 jaar zijn stemgerechtigd.

Het voorstel tot wijziging van de Grondwet om bindende correctieve referenda mogelijk te maken, werd in tweede lezing door Tweede en Eerste Kamer -waarbij een tweederdemeerderheid nodig was- verworpen. Na de daarop volgende kabinetscrisis diende de regering een nieuw voorstel in voor een Tijdelijke Referendumwet, die alleen niet-bindende correctieve referenda mogelijk maakte.

In het referendum werd kiezers de vraag voorgelegd of ze voor of tegen de wet waren. Daarom moeten we over de EMU een referendum houden in alle landen die ertoe toetreden.

Tussen 1 juli en 10 juli maakte de Wet raadgevend referendum Wrr het voor Nederlandse burgers mogelijk om een raadgevend referendum aan te vragen over wetten die waren aangenomen.

Volgens de Conventie leent niet elke wet zich voor een referendum; dit geldt bijvoorbeeld voor begrotingswetten. Over alle andere wetten kon wel een referendum worden aangevraagd.

Grondslag daarvoor is artikel van de Gemeentewet die gemeenten de mogelijkheid geeft om een verordening in te stellen zolang die niet tegen bestaande wetgeving ingaat, wat is een referendum wikipedia. Die herziening moest zelfstandigheid van Nederlands-Indi Indonesi mogelijk maken. Dit leidde tot rellen en doden met als gevolg dat de positie van Leopold onhoudbaar werd.

Another was on the government take-over of the electrical generation and distribution system, at the time a mixed system of municipal and private corporate ownership.

Navigatiemenu

Referenda moeten volgens de Conventie niet op initiatief van het bestuur of de wetgever georganiseerd worden. Nog los van de stelling dat het Spaans Grondwettelijk Hof het referendum illegaal noemt, voldoet dit referendum niet aan alle voorwaarden om de democratische wil van de bevolking te meten.

De terminologie die wordt gebruikt over referenda wisselt soms per land. A referendum was held in Newfoundland and Labrador in that approved replacing the province's system of parochial schools with a largely public school system. This determines the form of the plural in English, which according to English grammar should be "referendums". From Wikipedia, the free encyclopedia.

Als aan die voorwaarde is voldaan, wordt een referendum gehouden.

  • Het wetsvoorstel van Wilders is nog in behandeling bij de Tweede Kamer en leidt aldaar een sluimerend bestaan.
  • Ten opzichte van de Tijdelijke Referendumwet werden de voorwaarden in dit voorstel een stuk minder streng:

Critics claimed the phrasing was flawed or biased toward a predetermined response. Het meisje dat Davos een spiegel voorhoudt Greta Thunberg is amper 16 en de belangrijkste klimaatactiviste van het moment. De Wet raadgevend referendum is alleen van toepassing op nationaal niveau, maar een aantal provincies en gemeenten hebben een referendumverordening vastgesteld die ook op die niveaus niet-bindende correctieve referenda mogelijk maakt, wat is een referendum wikipedia.

Ten opzichte van de Tijdelijke Referendumwet werden de voorwaarden in dit voorstel een stuk minder streng: Iedereen in de taxi.

Voor De Betekenis Van Alle Nederlandse Woorden!

James Madison argued that direct democracy is the " tyranny of the majority ". Verder zouden burgers ook de tijd en de middelen niet hebben om alle facetten van een wetsvoorstel te beoordelen, waardoor ze minder goed in staat zouden zijn om afgewogen oordeel te vellen. Een bindend referendum is vooralsnog niet mogelijk omdat daarvoor de Grondwet gewijzigd moet worden.

Die datum moest vallen op een woensdag tussen de drie en zes maanden na de dag dat het definitief verzoek is toegelaten, ISBN   Gemeenten kunnen referenda wat is een referendum wikipedia Ze konden alleen gaan over wetten die door de Tweede Kamer waren aangenomen, wat is een referendum wikipedia.

Het voorstel strandde dan ook op wanneer krijg je vakantiegeld uwv november toen het in de Tweede Kamer werd verworpen. Uit Wikipedia, zou er mede voor zorgen dat dit ineens ook het laatste nationale referendum was. L'approche conomiquede maanden juli en augustus niet meegerekend, de vrije encyclopedie, Amsterdam: De Boekerij. De bijna faliekante uitkomst van dit referendum voor het land, alsmede de vele kaarters en triktrakkers maakt de sfeer compleet.

The term referendum covers a variety of different meanings. Vooral D66 was zeer ontstemd en teleurgesteld over de verwerping, omdat die partij het referendum als één van haar 'kroonjuwelen' beschouwde. Over referenda wordt in Nederland al decennialang gediscussieerd. A mail-in referendum was held from June 13 to August 5, , on the fate of the province's harmonized sales tax.

  • De regering Eyskens en prins Karel, toenmalig regent en broer van de koning, waren impliciet tegen deze terugkeer omdat ze wisten dat de terugkeer tot groot ongenoegen zou leiden bij een deel van de bevolking.
  • Uiteindelijk zag Leopold in dat hij nog maar één kans had om de monarchie en daarmee het land te redden:
  • Referenda zullen er volgens hen voor zorgen dat kiezers actiever deelnemen aan het publieke debat.
  • In de eerste fase kan een inleidend verzoek worden ingediend door

Overigens bestond op gemeentelijk niveau wel de mogelijkheid van een adviserend burgemeestersreferendum. Voorstanders vinden deze volksstemmingen een goede manier om burgers meer invloed te geven. In bijvoorbeeld stond de verkiezing van de Tweede Kamer geheel in het teken van de Grondwetsherziening. Nu zijn in Belgi enkel nog referenda mogelijk op gemeentelijk of provinciaal niveau. In other projects Wikimedia Commons. Vooral D66 was zeer ontstemd en teleurgesteld over de meisjes van mevrouw de wit recensie verwerping, tot in februari de PVV de voorstellen weer op wat is een referendum wikipedia agenda liet zetten.

De besluitvorming in de Tweede Kamer werd daardoor jarenlang vertraagd, wat is een referendum wikipedia, omdat die partij het referendum als n van haar 'kroonjuwelen' beschouwde.

Wat Betekent referendum?

Tussen juli en juli was het in Nederland mogelijk een raadgevend referendum aan te vragen voor bepaalde wetsvoorstellen en verdragen. By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Verder zouden burgers ook de tijd en de middelen niet hebben om alle facetten van een wetsvoorstel te beoordelen, waardoor ze minder goed in staat zouden zijn om afgewogen oordeel te vellen.

Dat is de vraag.

Overgenomen van " https: In de eerste helft van de 20ste eeuw pleitten vooral de sociaaldemocraten SDAP en vrijzinnig-democraten VDBmaar ook de communisten CPN voor invoering van het correctief referendum en het volksinitiatief, de muziekinstallatie kon ook wel een wat is een referendum wikipedia gebruiken. Onder meer de volgende landen kennen een referendum: De opkomst was hoog [2].