Vul dit huis met uw glorie songtekst

Geplaatst op: 20.03.2019

Toon ons uw macht, o God. Jezus is Heer, je ziet het om je heen.

Een hoop die zeker is. Heer, geef mij ook uw waterbronnen. Heer, uw koninkrijk breekt baan. Hoe kom ik van zonde vrij? O, kom nu en jubel.

Geef ons een lofgewaad, Heer. Ik bouw op Jezus. Zing halleluja en hef in geloof. Als God zijn stem doet horen. Hier is mijn hart, Heer.

Halleluja, looft God in zijn heiligdom. Ja, ik wil U volgen. Juicht de Here, gij ganse aarde.
  • In het diepst van de nacht.
  • Ik kom bij U. Hemelse Vader, hoor, wij eren U.

Similar to Ben je groot of ben je klein met tekst

Heer, uw licht en uw liefde schijnen. U wil ik kennen. En ik zag en hoorde een stem. Heer, doorgrond mijn hart. Komt, laat ons zingen vandaag.

  • Heerlijk is uw naam.
  • Heer, U riep mij.

Wij houden ons niet langer stil. Maak ons tot een stralend licht. Vader, o Heer? U nodigt mij aan tafel. Hoe groot is uw trouw, maak ons n.

Upload your own music files

Kom, laten wij aanbidden. O, welk een wond're Verlosser. Hoor, de engelen zingen de eer. Uw liefde is zo prachtig.

Zing met luid gejubel. Wij doorbreken elke muur. Ik prijs U Heer. Alle kind'ren mogen komen. Welzalig de man, ik houd van U. Jezus, die niet wandelt.

Aanvullende informatie Opwekking 815 – Vul Dit Huis Met Uw Glorie

Heilig, heilig, heilig Opw. Op Hem rust mijn geloof. Ik zal opgaan naar Gods huis. Israël, verheug u in uw maker. Ik schaam mij niet.

Heer van mijn hart. Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4. O, welk een wond're Verlosser. U bent mijn schuilplaats Heer. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki. Voor de allerhoogste Heer. Wandel in het licht.

Video Opwekking 815 – Vul Dit Huis Met Uw Glorie

U Heer, bent wonderschoon. Verhoog de Here God. Klapt in de handen.

I have a light. Heer, ik wil U prijzen? Hij wordt mij liever ied're dag. Ik zing en juich.